Ik, Isabeau Reynvoet, vind jouw privacy erg belangrijk en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik precies van jou verzamel en waarom ik dit doe. Verder kan je in deze verklaring lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van deze gegevens. Wanneer ik jouw gegevens verwerk buiten de Europese Unie zal ik passende (beveiligings)maatregelen nemen.

Met vragen over jouw gegevens en hun privacy kan je bij mij terecht via isabeaureynvoet@gmail.com.

ARTIKEL 1 | WIE BEN IK?

Isabeau Reynvoet is een eenmanszaak. Ik sta ingeschreven met ondernemingsnummer BE0687.869.362.

Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 | WELKE GEGEVENS GEBRUIK IK?

Hier kan je een overzicht vinden van de gegevens die ik verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kan hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk door jou en andere betrokkenen op de foto te zetten en eventuele persoonsgegevens die naar voor komen uit jouw ‘back story’ om jou op authentieke wijze in beeld te brengen. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 10 jaar na het einde van onze overeenkomst, maar zal de gegevens na 7 jaar anonimiseren zodat deze niet meer te herleiden zijn naar jou als persoon.

Om jou beter te leren kennen en je zo authentiek mogelijk in beeld te kunnen brengen verwerk ik jouw hobby’s, interesses, favoriete reisbestemming, gezondheidsgegevens en overige gegevens die jij zelf invult op de door mij verstrekte vragenlijst. Ik bewaar deze gegevens 10 jaar, maar zal deze gegevens na 7 jaar anonimiseren.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en aankoopgeschiedenis bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Ook deze gegevens zal ik na 7 jaar anonimiseren en na 10 jaar volledig verwijderen.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw foto’s met jouw voornaam, datum en locatie wanneer jij hier bij het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar deze foto’s minstens 7 jaar tot onbeperkt in mijn archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering. Dit geeft jou geen recht de foto’s onbeperkt op te vragen. Het maken van een back-up is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende bedrijfsgegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en het openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 5 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw voornaam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft op mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website traceren met Google Analytics en Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd naar jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt, worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang ik de pixel heb geïnstalleerd. De gegevens die door Facebook worden verzameld met behulp van deze cookie worden echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam, e-mail, telefoonnummer en details over de door jou gewenste shoot. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw (voor)naam en de inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

ARTIKEL 3 | HOE VERKRIJG IK DEZE GEGEVENS?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten wanneer jij ook aanwezig bent tijdens de shoot of bruiloft.

ARTIKEL 4 | WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft jou een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 , met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: isabeaureynvoet@gmail.com.

Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

ARTIKEL 5 | WIE ONTVANGt JOUW GEGEVENS?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

ARTIKEL 6 | SLOTBEPALINGEN

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar hi@isabeaureynvoet.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.